Vilka är de bästa europeiska länderna att bo i?

Om vi ska tro på FN-organisationen SDSN (Sustainable Development Solutions Network) så har vi nu fått en lista på de absolut bästa länderna i Europa att bo i. De har gjort en lista på de länder i världen där invånarna anses vara som mest lycklig. Listan 2017 (World Happiness Report 2017) toppades av Norge. Men listan 2018 toppades istället av Finland.

I Europa finns det många länder med bra arbetsvillkor och hög levnadsstandard. Som svensk är det relativt enkelt att både flytta och börja jobba i många av dessa länder. Vi är fria att bosätta oss i Norden och Europa. Det kan hända att du måste börja i en större stad, för att komma in på bostad- och arbetsmarknaden. 

Vad har hänt sedan 2012?

Den första listan släpptes år 2012 så har de nordiska länderna placerat sig på topp tio. Island och Norge har bland annat ett väl utbyggt socialnät. Invånarna är hälsosamma och har både yttrandefrihet gällande både religiösa och politiska åsikter. Både Island och Norge fick även höga poäng när det kom till inkomst och livslängd.

Både länderna har en spektakulär natur. 

Finland och Danmark

Danmark är inte så stort till ytan, men det bor cirka 5,7 miljoner människor i landet. Det är dessutom nära till ditt hemland, ifall din hemlängtan skulle bli för svår. Du behöver inget tillstånd för att varken bo eller arbeta i Danmark. De flesta regler är liknande som de i Sverige. Däremot så finns det ingen fast grundersättning i Danmark. Danskar är kända för sin avslappande inställning, men kulturen är utöver det mycket lik den svenska. 

Finland har något färre invånare, cirka 5,5 miljoner. Landet har både finska och svenska som officiellt språk. Sjukvården och skolan räknas till världens bästa. Men landet är sårbart för konjunktursvängningar.

Listan är en bra grund, men kom ihåg att det finns många andra parametrar att väga in när man ska flytta.

Kommer du att vilja flytta hem igen? 

Vilka är de bästa europeiska länderna att bo i?Känns det lockande att flytta till ett annat land? När man väl bestämt sig kan det kännas som en lättnad. Men kom ihåg att du kanske vill återvända någon dag. Se till att du behåller några kontakter med hemlandet.