Västerregeringen vill att fler betalar statlig skatt

Den feministiska vänsterregeringen vill att man höjer skatten för de som bor utomlands. 1992 införde man en lagregel om att om du är utflyttad från Sverige men har inkomster här (nästan enbart pension) måste du betala en SINK-skatt, alltså en definitiv skatt på 25%. Alliansen sänkte detta till 20% 2014 efter vallöftet 2006. Spaniensvenskar har drivit denna fråga länge för att få politikerna att avskaffa SINK-skatten. Svenskarna i Spanien har känt sig diskriminerad då svenskar i Frankrike eller Portugal inte behöver betala någon SINK-skatt.

Slår hårt mot svenska pensionärer utanför Sverige

I just Spanien slår detta hårt mot svenska pensionärer då de får ligga ute med pengar innan skatten är justerad enligt det skatteavtal Sverige har med Spanien. Som förslag har de rödgröna lagt fram att skatten ska höjas till 25% inför 2018. I Sverige får pensionärerna sänkt skatt medan de som valt att bosätta sig i Spanien istället får höjd skatt. Att alla ska behandlas lika stämmer inte riktigt i detta fallet och många menar att det är en mobbning mot utlandssvenskar. Som orsak till höjningen menar den rödgröna regeringen att det beror på det statsfinansiella läget.

Vänsterregeringen jobbar inte för ett rättvist samhälle

2013 beslutade den Svenska Regeringen att man skulle sänka den särskilda inkomstskatten (SINK) för de som är bosatta utomlands till 20%. Innan detta hade pensionärer med pension i Sverige fått flera skattesänkningar utan att just SINK-skatten ändrats. Att sänka från 25% ner till 20% var ett sätt att skapa en mer rättvis situation, därför kan man fråga sig om den feministiska regeringen och Vänsterpartiet verkligen jobbar mot ett rättvis samhälle där alla har ett lika värde. Eller om de i själva verket försöker skapa en orättvisa? Många flyttar utomlands på äldre dagar för solen och värmen, att då behöva straffas för det tycker många känns orättvist.