Utbytesstudent

Ett roligt sätt att komma iväg utomlands som ung är att vara utbytesstudent, vilket brukar vara ett unikt tillfälle där du får chans att lära dig ett nytt språk eller förbättra den språkkunskap du redan har. Få internationell erfarenhet, vänner i andra världsdelar och minnen för livet. Länder som brukar vara populära att åka till som utbytesstudent är USA, Australien, Singapore, England, Tyskland, Kina, Japan med flera.

När det kommer till att vara utbytesstudent finns det flera olika program, från några månader till att man studerar ett helt år i ett annat land. Du kan vara utbytesstudent från 14 år på högstadiet, när du går i gymnasiet eller studerar på högskola. Att vara utbytesstudent innebär att man studerar en del av sin svenska utbildning på en annan skola i ett annat land.

Utbytesstudent på universitetet

Många högskolor samarbetar med utländska universitet genom olika utbytesprogram. Detta gör det möjligt att byta ut en del av din svenska utbildning mot en bestämd period i ett annat land. För att du ska få delta i ett utbytesprogram måste du dels vara antagen vid en svensk högskola eller universitet och du kommer att få svenska högskolepoäng för dina studier utomlands.

Den stora fördelen med ett utbytesprogram är att du får hjälp med praktiska detaljer, högskolepoängen räknas in i den svenska examen, ingen terminsavgift behöver betalas till det utländska universitetet och många gånger får du stipendium utöver ditt CSN stöd. Universitets- och högskolerådet har hand om frågor angående utbytesprogrammen, men du ansöker via ditt lärosäte.

Praktik utomlands

En bra väg ut i arbetslivet är att praktisera utomlands, en unik chans att skaffa sig erfarenhet, knyta kontakter, bättre på språkkunskapen och fylla CV:et med en merit. Praktiken kan vara en del i din högskoleutbildning, annars kan du söka efter eller i samband med din examen. Genom olika praktikprogram finns det chans att få stöd för sin praktik utomland under en period, vissa praktikplatser ger en avlönad praktik och hos andra finns det möjlighet att söka stipendium.

Det finns helt enkelt flera olika alternativ för den som vill ta chansen att prova sina vingar utomlands under skoltiden, oavsett ålder brukar det finnas ett program som passar just dig.

office-work-1149087_1920