Svenska företag flyttar utomlands

Det är ingen nyhet att många företag flyttar sin verksamhet eller huvudkontor till utlandet. Faktum är att mer än vart tionde företag faktiskt har flyttat verksamheten utanför Sveriges gränser under en treårsperiod. Detta har såklart gjort att det blir tusentals färre jobb i Sverige, tack vare att verksamheten inte längre är kvar inom landet.

Statistiska centralbyrån visar att en flytt av svenska företag har varit omfattande. I en undersökning har mer än 600 svenska företag med mer är 100 anställda deltagit. Av dessa hade 13 procent flyttat en eller flera delar av sin verksamhet utomlands mellan 2009 och 2011. Detta betyder att ca 6 200 jobb har försvunnit från Sverige vilket motsvarar ett av 250 jobb i näringslivet.

Lika många förlorade jobb idag som för 10 år sedan

Denna utveckling har skett i över ett decennium och för tio år sedan gjorde SCB en liknande studie där resultatet visade att det var ungefär lika stor del förlorade jobb då som nu. Skillnaden var att det var i stort sett bara industriföretag som flyttade, idag är det lika många inom bygg- och tjänstesektorn som flyttar till utlandet. Tidigare flyttade man helt enkelt bara industrin men nu följer även administrationen och ledningsfunktioner, IT, utveckling och forskning med.

Effektivisering och minskade arbetskraftskostnader ligger bakom

Mer än hälften uppger att beslutet av en flytt till utlandet var ett strategiskt beslut och då många gånger ett beslut taget av koncernledningen. Besluten fattas alltså många gånger över huvudena på företagsledarna. Största anledningen brukar vara effektivisering som att minska arbetskraftskostnaderna som ligger bakom beslutet. Vissa anser att flytten av de svenska företagen är ett hot för Sverige. Företagen blir kanske effektivare och mer lönsamma men sysselsättningen försvinner fortfarande från landet. Många betydande företag har bytt ut svenska underleverantörer mot utländska och detta bidrar självklart till ett minskat antal jobbtillfällen i Sverige.