Svensk utbildning till barn utomlands

Om du har bestämt dig för att ta med familjen för att arbeta utomlands kommer säkert frågan över skolgången upp. Hur kommer det att fungera med skolplikten i det nya landet? Såklart fungerar det olika i olika länder men generellt sett så har barn bosatta i Sverige skolplikt och därmed rätt i kostnadsfri utbildning. Flyttar du utomlands försvinner denna rätt till utbildning men du kan ta del av den svenska utbildningen på grund- och gymnasienivå mot en kostnad.

Minst en vårdnadshavare med svenskt medborgarskap

De som driver en svensk utbildning i utlandet kan söka bidrag för att täcka delar av barnens skolgång, vilket går till skolan och inte till vårdnadshavarna. För att en huvudman ska kunna få ett stadsbidrag för ett barn som ska gå i en svensk utlandsskola är att minst ett av barnets vårdnadshavare måste vara svensk medborgare samt att en av dem måste vara bosatt i landet på grund av någon form av tjänstgöring. Detta kan vara hos en svensk myndighet eller hos en internationell organisation.

 

Hemkommunen har ingen skyldighet att betala ett barns skolgång utomlands. Viktigt är att kolla upp vilka avgifter de svenska utlandsskolorna tar då många tar ut elevavgifter vilket kan variera mellan utbildningarna. Bäst är att ta kontakt direkt med dem som anordnar utbildningen med frågor angående avgifterna. Innan man planerar att återvända tillbaka till Sverige är det bra att man har planerat detta i god tid. Kontakta kommunen som du ska flytta till samt den skola som barnet ska gå i. Eleven har rätt till sin utbildning när den återvänder

 

Söka till gymnasiet med utländska betyg

Den som har gått i en skola utomlands och ska söka till en svensk gymnasieskola kan inte jämföra sina betyg med de svenska. Istället har gymnasieskolorna en skyldighet att begränsa ett antal platser för de som kommer från skolor där man inte kan jämföra betygen med den svenska grundskolans.