Länderna dit svenskar flyttar

Tack vare vårt omväxlande och under vintermånaderna kalla klimat är vi nog många som kan tänka oss att flytta till varmare breddgrader. Vissa låter det bara bli en tanke, andra slår slag i saken och flyttar. Men vilka är det som flyttar och till vilka länder är det vanligast att folk kan tänka sig att flytta?

Många drömmer om att flytta utomlands

Enligt mäklarfirman Fastighetsbyråns spanska verksamhet skriver SvD Näringsliv att 65% av alla svenskar som drömmer om att bo i ett land med varmare klimat. Men på frågan om de drömt om att flytta utomlands svarar en tredjedel aldrig på frågan. Den främsta orsaken är för det varmare klimatet annars är det för att miljöombyte eller jobb som är orsaken till flytt. Åldersgruppen 20-35 år är det som mest drömmer om att flytta utomlands, hela 77%.

Det som lockas av det varma klimatet är dock de äldre, medan de yngre ofta har jobb som orsak för flytt. Undersökningen genomfördes via en webbenkät till ett rikstäckande urval av 1 000 personer i åldrarna 20 – 65 år.

Spanien lockar mest

Förstahandsvalet för köp av bostad är Spanien dit 23 % av svenskarna kan tänka sig att flytta, därefter kommer Italien och USA. Efter dessa länder har vi Thailand, Frankrike och Grekland. Stockholmare och de som bor på mindre orter locka främst till Spanien, medan Göteborgare och Malmöbor hellre kan tänka sig Frankrike. Den yngre åldersgruppen 20-35 år är mer lockad av USA. De som verkligen slår slag i saken och köper permanent bostad utomlands är personer över 50 år.

Summan av det hela så kan vi konstatera att det är varmare breddgrader som lockar flest, medan den yngre gruppen hellre kan tänka sig ett liv i USA. De som faktiskt köper sig en bostad utomlands? Jo, de är den äldre gruppen som redan har haft ett liv i Sverige med vårt omväxlande klimat.